De stiuatie tekening met andere rijrichting tussen de huizen en de 1e versie waarop nog mist:


- de hoogte detaillering en  fijne detaillering:

· houtwalletjes

· kleuterfierspaadje

· smul slingerpad/ labirinthje en

- natuurlijk bouw materiaal


 Het plan is in 3-en opgebouwd. kan in verschillende fases maar ook tegelijk.


uitgangspunt:ecologie


· versterking bestaand ecolint met houtwallen en beplanting voor vogels en egels

· daarnaast  uitbreiding met bloemrijke struiken en  arme grond bloemen voor de diverse

  bijen soorten en vlinders.

· maaisel wordt gebruikt voor egel hoop


uitgangspunt:hergebruik van materiaal.

 

het ontwerp is nu een schets, bij de inrichting kan de gewone bekabeling voor  de lantarenpalen

blijven liggen en de lantaren palen blijven ook gewoon functioneren.

het zand wat vrijkomt bij de aanleg van de wadi's  en het valfundament voor het speeltoestel

wordt gebruikt om andere delen hoger te maken.


de stenen worden hergebruikt voor


· zandbak ombouw,

· lage muurtjes,  en versteviging verhogingen

· heuvel / amphi,

· kleuterfietspaadje,

· veilige uitloop van de wadis naast het voet en evt rijpad

 

het puin onder de weg


· ondergrond voor bloemrijke verhogingen


uitgangspunt veiligheid:


· Huisje naast tunneltje met ramen  rondom zodat er zicht is op park tunneltje moestuin en  speelplek

· inrichting op visueel overzicht rekening gehouden met zichtlijnen van af weg en  woningen.

· te gebruiken voor  theehuisje  materaal opslag voor onderhoud speeltuin en  moestuin.

  en avondactiviteiten.


·Gebied wordt ontworpen volgens de veiligheidsnormering voor kinderen vanaf 2.


· bordje toezicht tot 6 jaar,

· grondwaterpomp naast de zandbak om zand vochtiger te houden en hiermee niet interessant voor

  katten,

· water stroomt te laag uit om van te drinken.

· Wadi's alleenvoor afvoer dak water platanen weg. breed  3-5 meter  bij bruggetje  2m. diep 50 cm

  deels beplant. water uitstroon onder het voetpad/ weg  door 

· Onder het klim/klauterrek ligt  natuurlijke valondergrond  dit ligt ook naast de verhoogde zandplek

· zandbak met betonnen ondergrond ivm hygiene. zand wordt elke 2 jaar ververst/ aangevuld.

  het oude zand wordt hergebruikt voor de voedsel arme bloemplekken.

· ook wordt de plek ingericht op speelbaarheid voor invalide kinderen.


onderhoud:


door wibauttuin/ speeltuin groep

- onderhoud houtwallen en 4x per jaar snoeien hagen   

- maaien van  gras 5 x per jaar

door stadsdeel: 

- maaien van gras 5 x perjaar

- vuilprikken  zoals in de rest van het gebied.

- onderhoud bomen

- takken mogen blijven liggen deze worden hergebruikt.

beheer:

- gebouwtje door  vrienden wiboutplantsoen 

beheer:

- speelplek door  speeltuin werkgroep  evt als begeleiding dagactiviteit wajong.


ONTWERP JITSKE HALLEMA 2017/ WERKGROEP PLATANEN-HOF


VRIENDEN VAN HET WIBAUTPLANTSOEN


meer informatie: Bart Dart 06-17862987 (woordvoerder)

mail to: info@platanen-hof.nl


NATUURSPEELPLEK PLATANEN-HOF PLATANENWEG  AMSTERDAM : UNDER CONSTRUCTION (2019)